Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tuổi trẻ Công an Vĩnh Long có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Qua đó, thể hiện lòng tri ân đối với các gia đình chính sách, người có công. Thông qua các hoạt động cũng nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *