Sáng 20/05, Trường đại học Kinh tế TP.HCM-Phân hiệu Vĩnh long tổ chức lễ ký kết hợp tác đào tạo với các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm xây dựng các chương trình đào tạo dựa trên năng lực, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thị trường lao động hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *