Nhằm tăng cường công tác giáo dục truyền thống về ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc cho sinh viên, Trường Đại học xây dựng Miền Tây vừa xây dựng mô hình cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa trong khuôn viên trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *