Chiều nay, trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực theo nhu cầu với Công ty cổ phần LILAMA 45.1 thuộc Tổng công ty lắp máy Việt Nam. Đây là trường thứ 2  ở Vĩnh Long tổ chức ký kết đào tạo theo đặt hàng của các doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *