Đánh cắp số phận

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam và báo cáo những thành tích nổi bật của trường trong năm qua. Với bề dày truyền thống 63 năm hình thành và phát triển, Trường Chính trị Phạm Hùng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ công chức viên chức ở địa phương về lý luận chính trị-hành chính; chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *