Với chức năng kiểm định chất lượng các loại vật liệu và chất lượng thi công các công trình xây dựng, thực hiện thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán các công trình xây dựng, chứng nhận sự phù hợp của công trình… từ đầu năm đến nay, Trung tâm tư vấn, kiểm định xây dựng, thuộc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, đã không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần vào việc đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng, thuộc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, đã thực hiện kiểm định hơn 2.200 tổ mẫu vật liệu xây dựng các loại, kiểm định vật liệu, cấu kiện tại 48 công trình, nén tỉnh cọc bêtông cốt thép ở 18 công trình, thử Môduyl đàn hồi 38 công trình, đánh giá chất lượng 3 công trình.

Ngoài ra, Trung tâm còn tiến hành thẩm tra trên 174 hồ sơ thiết kế các công trình xây dựng với tổng giá trị các công trình được thẩm tra trên 500 tỷ đồng, kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng 66 công trình với tổng doanh thu trên 2 tỷ đồng, đạt gần 58% kế hoạch năm. Trung tâm đã nộp ngân sách 320 triệu đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã đầu tư gần 200 triệu đồng để trang bị thêm các trang, thiết bị tại phòng thí nghiệm chuyên ngành, đáp ứng nhu cầu kiểm định chất liệu, vật liệu, cấu kiện xây dựng… theo yêu cầu của khách hàng và đúng theo các quy định của bộ Xây dựng. Nhờ duy trì hiệu quả hoạt động, Trung tâm luôn tạo việc làm ổn định cho gần 40 lao động với thu nhập bình quân 3,2 triệu đồng/người/ tháng.

Anh Kiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *