Những năm qua, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Vĩnh Long luôn là “chiếc nôi” phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật cho thanh, thiếu nhi. Từ đây, các em có nền tảng vững chắc để theo đuổi đam mê, phát triển con đường nghệ thuật, đóng góp vào sự phát triển của văn hóa nghệ thuật tỉnh nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *