Sáng 30/11, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập – Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức hoạt động vui chơi và ẩm thực với chủ đề “Chung tay hành động để bảo toàn và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững với người khuyết tật, do người khuyết tật và vì người khuyết tật”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *