Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, sáng 03/12 mực triều cường cuối tháng 10, đầu tháng 11 âm lịch tại hầu hết các trạm đo trên địa bàn tỉnh ghi nhận ở mức thấp nhất là  1 mét 85 và cao nhất là 2 mét 08.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *