Sáng 10/11, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long và  Trường Đại học Cửu Long tổ chức tập huấn triển khai Kế hoạch thực hiện đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” và “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *