Sáng nay, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Vĩnh Long hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra cho các thành viên ban chỉ đạo tỉnh, các trưởng, phó ban chỉ đạo cấp huyện, thành viên văn phòng giúp việc cho ban chỉ đạo tỉnh, huyện. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *