Từ đầu năm đến nay, ngành Bảo hiểm và Y tế tỉnh Vĩnh Long đã đẩy mạnh tuyên truyền đối thoại trực tiếp với người dân về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *