Nhằm đẩy mạnh xã hội hóa công tác giống lúa, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa quyết định phê duyệt đề cương đề tài "Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới để xây dựng mô hình cánh đồng lúa 4 tốt trên các vùng sinh thái khác nhau trên địa bàn tỉnh".

“Cánh đồng lúa 4 tốt” bao gồm đất tốt, giống tốt, quản lý cây trồng tốt và sản phẩm tốt

“Cánh đồng lúa 4 tốt” bao gồm đất tốt, giống tốt, quản lý cây trồng tốt và sản phẩm tốt. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài là điều tra, đánh giá hiện trạng canh tác và chất lượng sản phẩm lúa của nông dân tại các vùng nghiên cứu; xây dựng và hoàn thiện mô hình tổng hợp; nghiên cứu các biện pháp canh tác hợp lý. Dự kiến, 3 huyện sẽ được chọn để thực hiện là Tam Bình, Vũng Liêm và Bình Tân .

Mô hình “Cánh đồng lúa 4 tốt” là mô hình đơn giản, dễ thực hiện, phù hợp với trình độ và điều kiện của nông dân, giảm chi phí, tăng lợi nhuận so với kiểu canh tác truyền thống; tăng năng suất từ 5-10% và tăng lợi nhuận từ 7-10%. Tổng kinh phí thực hiện đề tài là 1,9 tỉ đồng, thời gian thực hiện 30 tháng, từ tháng 10/2009 đến tháng 03/2012.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *