Đã có nhiều địa phương, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đăng ký thực hiện các công trình với tổng giá trị hơn 16,8 tỷ đồng để lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc  các cấp trong tỉnh tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2014-2019. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *