Trong 2 ngày 7 và 8/8,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp với Sở giáo dục đào tạo  tổ chức lớp  bồi dưỡng chính trị hè cho trên 160 cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên, viên chức và nhân viên của ngành giáo dục trong tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *