Để đảm bảo cung ứng nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân TT Vũng Liêm và các khu vực lân cận, Công ty CP cấp nước Vĩnh Long đã đầu tư trên 15 tỷ đồng nâng công  suất NM cấp nước H. Vũng Liêm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *