Để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 25 cơ sở khám chữa bệnh đầu mối cho trên 130 cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *