Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long vừa tập huấn công tác dự phòng, quy trình xử lý phơi nhiễm HIV/AIDS cho cán bộ chuyên trách AIDS trong tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *