Để nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng yêu cầu về nhân lực cho thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai đề án sàng lọc sơ sinh nhằm tầm soát các dị tật bẩm sinh ở trẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *