Sáng nay, hơn 1.400 sinh viên đại học Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 23 năm 2016. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *