Sáng nay, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Vĩnh Long phối hợp với Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 tổ chức trao giấy chứng nhận VietGAP cho 25 hộ nông dân của Tổ hợp tác sản xuất nhãn tiêu da bò Tân Hạnh, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *