Đây là mô hình sản xuất lúa đầu tiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và là mô hình sản xuất lúa thứ 5 ở ĐBSCL được Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 cấp giấy chứng nhận sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Vietgap.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *