Dự án “Hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi bò giống, nâng cao đời sống” giai đoạn 2017 – 2020  là một cách làm hay đang được Sở Lao động thương binh xã hội triển khai thực hiện.  

           

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *