Hòa chung không khí sôi nổi của thanh niên cả nước lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, những ngày qua huyện Trà Ôn có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực sẵn sàng cho ngày hội tòng quân sắp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *