Tại huyện Trà Ôn, phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện thời gian quan cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Thông qua các mô hình như: Đường dây nóng tố giác tội phạm, Loa tuyên truyền an ninh trật tự, Cổng an ninh trật tự, Camera giám sát an ninh trật tự, Đèn đường thắp sáng đảm bảo an ninh trật tự,… ý thức người dân từng bước được nâng lên, góp phần tích cực trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *