Huyện Trà Ôn tổ chức họp mặt gần 300 đại biểu là cán bộ công chức viên chức người dân tộc, các chức sắc, chức việc tôn giáo Phật giáo Nam tông Khmer, người có uy tín, cán bộ chủ chốt ấp khu vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *