Đánh cắp số phận

Sau khi hoàn tất việc khám sức khỏe cho thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn trong huyện Trà Ôn cũng đã thực hiện xong các bước bình nghị, xét duyệt lần 2 trên tinh thần “tuyển người nào, chắc người đó, bình chọn, xét duyệt công khai, dân chủ”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *