Bầu cử trưởng, phó ấp , khóm và thành viên Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 là sự kiện chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *