Ngày 24/01, TPVL vừa tổ chức họp mặt Hội đồng hương tại TPHCM. Hơn 150 bà con quê hương ở TPVL đang công tác, sinh sống tại TPHCM đã về tham dự. 

Tại buổi họp mặt, đại diện lãnh đạo TPVL báo cáo lại với bà con về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở TPVL năm 2009 và những chỉ tiêu cơ bản của năm 2010, đồng thời kêu gọi bà con đồng hương TPVL tại TPHCM hãy hướng về quê hương, có những đóng góp thiết thực xây dựng TPVL ngày càng phát triển.

Qua 4 năm thành lập, đến nay, Hội đồng hương TPVL tại TPHCM đã liên lạc được 225 địa chỉ. Năm qua, Hội đã vận động hỗ trợ nhiều suất học bổng cho học sinh nghèo, vận động cất nhà tình nghĩa, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

An Hưng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *