Theo báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy Vĩnh Long, đến nay, TP Vĩnh Long có gần 4.100 đảng viên thuộc các cơ quan ngành tỉnh, cơ quan Trung ương, lực lượng vũ trang trên địa bàn đã được giới thiệu sinh hoạt tại 11 Đảng bộ phường, xã.

UBND Phường 4 – TP Vĩnh Long.

Đảng bộ Phường 1, Phường 2, Phường 3 và Phường 4 có số lượng đảng viên sinh hoạt nơi cư trú khá đông, từ trên 500 người đến gần 800 người.

Các đảng viên tham gia sinh hoạt định kỳ 6 tháng một lần với các Chi bộ, Đảng bộ nơi cư trú, qua đó đã đề xuất nhiều giải pháp kinh tế, văn hoá, xã hội thiết thực cho cấp ủy cơ sơ.

Qua đánh giá, hầu hết đảng viên được giới thiệu về sinh họat tại địa phương đều làm tốt nghĩa vụ công dân, gương mẫu chấp hành tốt cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ánh Tuyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *