Trước tổn thất do hạn mặn gây ra cho đồng bào các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng như hạn hán ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, UBND thành phố Hồ Chí Minh quyết định hỗ trợ cho các tỉnh 20 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *