Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt NQ hội nghị lần thứ 4 BCHTW  Đảng khoá 12 cho các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ về hưu. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *