Bên bờ hạnh phúc

Các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 30 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân theo đúng chủ trương của Trung ương và tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *