Sáng nay (30/3), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật tổ chức tọa đàm khoa học giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm ”Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *