Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Thông báo những kết quả quan trọng, toàn diện đạt được trong Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo đó, sau ba ngày (từ 16 – 18/5) với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy trách nhiệm, Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc sáng ngày 18/5.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *