Ngày 22/5, ông Bùi Văn Nghiêm- Phó BT thường trực Tỉnh ủy- CT HĐND tỉnh Vĩnh Long đã chủ trì cuộc họp với các thành viên tiểu ban tổ chức phục vụ và tiểu ban tuyên truyền để thông qua kế hoạch tổ chức phục vụ và tuyên truyền ĐHĐB Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11 NK 2020 – 2025.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *