Ngay sau khi kết thúc đại hội ĐHĐB Đảng bộ xã Tân Hạnh lần thứ 14, NK 2020-2025, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm việc tổ chức ĐH.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *