Đánh cắp số phận

Nhờ thực hiện tốt các phương án đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông nên tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong ngày thi thứ hai tiếp tục được đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *