Nhằm động viên tinh thần của sinh viên tình nguyện đang tham gia chiến dịch hè trên địa bàn tỉnh, sáng nay Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức 2 đoàn đến thăm các sinh viên ở các huyện Mang Thít, Vũng Liêm, Long Hồ và huyện Tam Bình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *