Nhằm động viên tinh thần các học sinh, sinh viên đang tham gia chiến dịch mùa hè xanh tình nguyện, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức 2 đoàn đến thăm các chiến sĩ tình nguyện trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *