Nhằm động viên tinh thần các học sinh – sinh viên tham gia chiến dịch hè tình nguyện, hôm nay Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức 3 đoàn đến thăm các chiến sĩ tình nguyện tại các mặt trận trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *