Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Tuổi trẻ Vĩnh Long học tập và làm theo lời Bác”, năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thu hút hơn 149.800 lượt cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *