Tỉnh Đoàn cho biết, đến nay, toàn tỉnh có hơn 155 trang fanpage trên mạng xã hội facebook, trong đó có 5 trang cấp tỉnh, 22 trang cấp huyện, 128 trang cấp cơ sở,…các trang mạng xã hội đã và đang thực hiện tốt việc tuyên truyền các hoạt động, hình ảnh, những thông tin tích cực của tổ chức Đoàn. Tuy nhiên, bên cạnh những tính năng hữu ích, thì mạng xã hội cũng tiềm ẩn tồn tại, tình trạng ứng xử thiếu văn minh, thiếu trách nhiệm như sử dụng ngôn từ, đăng tải thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận hoặc có những hành vi kích động, gây bạo lực…của một bộ phận người dùng mạng xã hội, trong đó có đoàn viên, thanh thiếu niên, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường mạng, làm mất đi sự lành mạnh, tích cực của không gian mạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *