Chương trình vay vốn học sinh, sinh viên được chính phủ phê duyệt vào năm 2007 với mục tiêu sử dụng nguồn lực nhà nước để cung cấp tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập.Tại Vĩnh Long, nhiều năm qua chương trình được triển khai đạt hiệu quả cao, kịp thời hỗ trợ, không để học sinh, sinh viên nào phải bỏ học vì kinh tế khó khăn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *