Các chương trình tín dụng chính sách đầu tư cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh vay vốn để sản xuất, kinh doanh phát huy hiệu quả.  Nhiều hộ nghèo đang dần thoát nghèo từ nguồn vốn vay ưu đãi này, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *