Đến nay 3/3 gói thầu xây lắp đã dược triển khai thi công đồng loạt trên tuyến, các đơn vị thi công đã đắp  nền đường trên 1 triệu mét khối; đắp gia tải giai đoạn I gần 520 ngàn mét khối ; triển khai thi công 15/15 cầu trên tuyến và 3 cầu vượt ngang và nhiều hạng mục khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *