Thực hiện chiến lược quốc gia chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030, Vĩnh Long đã triển khai mạnh mẽ, toàn diện nhiều giải pháp thiết thực theo hướng nâng cao nhận thức cộng đồng, tiếp cận toàn diện, cung cấp dịch vụ dự phòng để khống chế sự lây nhiễm HIV và chuyển sang giai đoạn AIDS của người nhiễm HIV.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *