Hơn 2.890 ha lúa Hè Thu năm 2017 tại Vĩnh Long đang bị sâu bệnh tấn công, tăng hơn 900 ha so với thời điểm cuối tháng 4 là thực trạng đáng lo ngại trong sản xuất lúa vụ này. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *