Thời gian qua, việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công không chỉ giúp cho các cơ quan nhà nước rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *