Thời gian gần đây, các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long đã có sự nỗ lực lớn trong việc huy động mọi nguồn lực hỗ trợ tiếp sức cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp tục đến trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *